Diskusný večer o projekte česko-slovensko-poľskej federácie

25. 3. 2011

Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa).

Foto: Zľava: tlmočníčka, S. Łukasiewicz, moderátor T. Klubert a M. Medvecký

Zľava: tlmočníčka, Sławomir Łukasiewicz, moderátor Tomáš Klubert a Matej Medvecký

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť