Diskusný večer o projekte česko-slovensko-poľskej federácie - pozvánka

Pozývame Vás na diskusný večer o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. marca 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Diskutovať budú: Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin), Jan Němeček (Historický ústav Akademie věd ČR, Praha) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa).

Vytlačiť