Diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku - pozvánka

Pozývame Vás na diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, ktorý sa koná pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. januára 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Diskutovať budú: prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (Univerzita Mateja Bela), Mgr. Juraj Benko, PhD. (Historický ústav SAV) a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa).

Vytlačiť