Diskusný večer o MARCI 1939

26.3.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 25.3.2009 v Poľskom inštitúte v Bratislave konala beseda venovaná marcovým udalostiam roku 1939. Diskutovali - PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV, PhDr. Peter Mulík, PhD. zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a PhDr. Peter Sokolovič z Ústavu pamäti národa.

Foto: zľava P. Mulík, moderátor T. Klubert, I. Kamenec a P. Sokolovič

Zľava: Peter Mulík, moderátor Tomáš Klubert, Ivan Kamenec a Peter Sokolovič.

Foto: Publikum

Publikum.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť