Diskusný večer o Ferdinandovi Ďurčanskom

Pozývame Vás na diskusiu o Ferdinandovi Ďurčanskom. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. júla 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.
Diskutovať budú: PhDr. Ivan Kamenec, CSc. (Historický ústav SAV) a Mgr. Matej Medvecký, PhD. (ÚPN)

Vytlačiť