Diskusný večer Hrubá čiara alebo vyrovnanie sa s minulosťou?

24.4.2008

Foto: Marian Gula

Marian Gula poskytol prehľadný sumár vývoja po roku 1989.

Foto: Publikum
Foto: Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský odpovedá na otázky účastníkov diskusie.

Foto: Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť