Diskusný večer Sviečková manifestácia

26.6.2008

Foto 1: Zľava: P. Dubovský, F. Mikloško, M. Dzurjanin.
Foto 2: Zľava: P. Dubovský, F. Mikloško, M. Dzurjanin.
Foto: P. Dubovský
Foto: Publikum
Vytlačiť