Archívne knihy fondu 'S' a fondu 'T'

Ústav pamäti národa pokračuje vo zverejňovaní evidenčných pomôcok archívnych fondov Štátnej bezpečnosti. Po archívnych knihách fondu vyšetrovacích spisov sú to archívne knihy fondu starých písomností a archívne knihy taktického fondu, ktoré boli vedené na Krajských správach ZNB správach ŠtB na Slovensku.

Vytlačiť