60. výročie ľudového povstania v NDR v roku 1953 - seminár s výstavou

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Goetheho inštitútom, Zväzom protikomunistického odboja a OZ Pamäť národa pripravil odborný seminár na tému „60. výročie ľudového povstania v NDR 17. júna 1953“. Počas odborného seminára budú svoje príspevky prezentovať PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Dr. Jozef M. Rydlo. Súčasťou programu bude o 16,00 hod vernisáž výstavy dobových fotografií pripravenej Spolkovým úradom pre spracovanie diktatúry SED.

Miesto konania: Bratislava, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11
Dátum: Streda 16. októbra 2013
Čas: 13,30 hod

Vytlačiť