23. august - Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu

23. august je najsymbolickejším momentom v dejinách 20. storočia - storočia najväčších zločinov a tragédií ľudských dejín. V tento deň došlo k podpisu tkzv. Paktu Ribbentrop – Molotov. Na základe iniciatívy Európskej Siete Pamäť a Solidarita bola vytvorená brošňa „Remember August 23”, ktorá pripomína obete totalitných režimov. Každý, kto má o ňu záujem, si ju môže objednať alebo stiahnuť v elektronickej verzii na internetovej stránke www.enrs.eu/august23. Organizátori podujatia sprístupňujú a delia sa so symbolickým znakom pamiatky o miliónoch obetí totalitného režimu 20. storočia, ktorý bol brutálny a červený. Slávnostné oslavy Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu sa tento rok konajú v Litve.
Gombík s čiernou stužkou v pozadí fotografie, ktorý znázorňuje spriatelených sovietskych a hitlerovských vojakov, má pripomínať tragický pakt podpísaný 23. augusta 1939 ministrami Joachimom von Ribbentropom a Vjačeslavom Molotovom. Hitlerovské Nemecko a stalinovské Rusko vtedy uskutočnili rozdelenie Európy, ktorého tajným dodatkom bola okrem iného likvidácia poľského národa. Najskôr nastúpila realita koncentračných táborov, gulagov, pracovných táborov a krematórií, a neskôr zimná vojna. Symbolickým gestom protestu proti vtedajšiemu svetu, ktorý bol rozdelený železnou oponou, boli demonštrácie „čiernej stužky“ organizované na Západe prostredníctvom emigrantov z krajín sovietskeho bloku práve 23. augusta.
Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu bol vyhlásený Európskym parlamentom 23. septembra 2008. Jeho cieľom je uctenie si pamiatky obetí masového vyhladzovania a deportácií, ako aj zakorenenie demokracie a posilňovania mieru a stability v Európe. V tomto roku sa predstavitelia ministerstiev spravodlivosti, ako aj mládež z európskych krajín stretnú v Litve vo Vilniuse, Trokai, Ponaru a Druskiennikoch. Oslavy Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu boli prvýkrát zorganizované 23. augusta 2011 vo Varšave pod záštitou poľského predsedníctva. Vtedy bola podpísaná „Varšavská deklarácia“. Signatári upozornili na potrebu udržiavať v pamäti Európanov zločinecké následky činov totalitných režimov a vyzvali Európsku úniu, aby podporovala, skúmala a zhromažďovala dokumenty súvisiace so zločinmi spáchajúcimi počas tých režimov. V minulom roku sa oslavy konali v Maďarsku.

Európska Sieť Pamäť a Solidarita (ESPS) je medzinárodnou organizáciou, ktorej cieľom je skúmanie, dokumentovanie a šírenie poznatkov o histórii Európy 20. storočia a spôsobov jej zapamätania so zvláštnym zreteľom na obdobie diktatúr, vojen a protestu verejnosti proti násiliu. Členmi Siete sú Nemecko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko, a onedlho sa pripojí Rumunsko. Štatúty pozorovateľov majú Rakúsko a Česko. www.enrs.eu

Kontakt pre média:
Małgorzata Czyżewska
Vedúca oddelenia PR
Európska Sieť Pamäť a Solidarita
tel.: +48 22 891 25 08
e-mail: malgorzata.czyzewska@enrs.eu

Vytlačiť