20. výročie sviečkovej manifestácie

Kolokvium Naša cesta k slobode

25. 3. 2008

Foto 1: publikum
Foto 2: publikum
Foto: eurokomisár Ján Figeľ

Eurokomisár Ján Figeľ

Foto: predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský pri prezentácii poznatkov k manifestácii.

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský pri prezentácii poznatkov k manifestácii.

Foto: požiadavky náboženských aktivistov
Foto: publikum
Foto: bývalý disident a jeden zo spoluorganizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský

Bývalý disident a jeden zo spoluorganizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský

Foto: Ondrej Krajňák, ÚPN

Sprievod a odhalenie pamätníka Sviečkovej manifestácie

Foto: sprievod a odhalenie pamätníka Sviečkovej manifestácie
Foto: sprievod a odhalenie pamätníka Sviečkovej manifestácie
Foto: príhovor pred odhalením pamätníka Sviečkovej manifestácie
Foto: príhovor pred odhalením pamätníka Sviečkovej manifestácie
Foto: odhalenie pamätníka Sviečkovej manifestácie
Foto: sprievod a odhalenie pamätníka Sviečkovej manifestácie

Foto: Ondrej Krajňák a Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť