Organizačná štruktúra 1975 - 1989

Vyhodnocovacia skupina (do 30.11.1988)

Vedúci skupiny
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
GIRMALA Ondrej 119759 01.04.1975 31.05.1982 vedúci skupiny dočasne, ustanovený do funkcie 1.7.1975
MARTIŠ Pavel 120070 01.07.1982 31.03.1987 vedúci skupiny zobraziť
PRUTKAY František 185285 01.04.1987 30.11.1988 vedúci skupiny zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ADAMČÍK František 192728 01.09.1982 30.11.1988 starší referent špecialista
ADAMÍK Ján 182092 01.10.1981 31.08.1985 starší referent
BAŽÍK Alojz 119571 01.04.1975 30.06.1977 starší referent
ČERNÁK Alexej 119664 01.02.1979 31.01.1980 starší referent zobraziť
FODOR Ján 151584 01.08.1983 31.07.1987 starší referent zobraziť
GIRMALA Ondrej 119759 01.01.1975 31.03.1975 starší referent špecialista
HUDÍKOVÁ Anna 119830 01.01.1982 15.04.1985 referent
JÁNOVE Ján 119867 01.04.1979 31.01.1981 starší referent zobraziť
KOLLÁRIK Jaroslav 204852 01.09.1985 30.11.1988 starší referent
KOZINA Miroslav 192028 15.07.1979 31.07.1980 starší referent zobraziť
MADOVÁ Ivana 232457 01.09.1987 30.11.1988 administratívny pracovník
MARTIŠ Pavel 120070 01.01.1975 30.06.1982 starší referent špecialista zobraziť
MENCLOVÁ Mária 202891 01.01.1985 31.07.1985 administratívny pracovník
MITICKÝ Teodor 132564 01.07.1981 31.08.1982 starší referent špecialista zobraziť
OBUCH Jozef 120180 01.04.1975 28.02.1980 starší referent špecialista zobraziť
PAULOVIČ Ladislav 120211 01.01.1975 31.08.1975 starší referent
POKUSOVÁ Zdenka 192124 01.01.1975 31.03.1977 administratívny pracovník
POTÚČEK Milan 198165 01.11.1987 30.11.1988 starší referent
REZÁK Milan 194119 01.01.1985 29.12.1986 starší referent špecialista
SNOPKO Martin 210591 01.02.1987 30.11.1988 starší referent špecialista
VÍZNER Vojtech 197801 01.08.1983 31.08.1984 starší referent špecialista