Organizačná štruktúra 1975 - 1989

Vnútorné oddelenie (do 30.11.1988)

Náčelníci
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FERKO Ján 119721 01.01.1975 31.01.1982 náčelník oddelenia zobraziť
MITICKÝ Teodor 132564 01.09.1982 31.08.1984 náčelník oddelenia zobraziť
VÍZNER Vojtech 197801 01.09.1984 náčelník oddelenia
PRUTKAY František 185285 01.01.1986 31.03.1987 náčelník oddelenia zobraziť
MAŠĽANY František 181906 01.04.1987 30.11.1988 náčelník oddelenia
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BAJCÁROVÁ Mária 119558 01.01.1975 31.01.1976 starší referent administratívy
FERJANCOVÁ Oľga 181279 01.07.1988 30.11.1988 referent spisov
GAÁLOVÁ Etela 158358 referent spisov
GARAI Eduard 158660 15.12.1976 31.01.1977 starší referent špecialista
GERGELY Ján 119758 01.12.1975 31.01.1976 starší referent špecialista zobraziť
JANKOVIČOVÁ - VALOVIČOVÁ - VYTYKAČOVÁ Ľubica 179991 01.04.1985 31.05.1987 referent spisov
JURKOVIČOVÁ Katarína 180212 08.12.1975 30.11.1988 administratívny pracovník 1.9.1985 starší referent
KOLNÍKOVÁ Viera 193549 administratívny pracovník
KRHLOVÁ Blanka 211233 01.07.1985 30.09.1989 referent spisov
KUSALÍKOVÁ Margita 192825 01.11.1976 31.08.1977 referent spisov
MACHALÍK Gejza 120050 01.10.1977 31.12.1977 starší referent špecialista zobraziť
POKUSOVÁ Zdenka 192124 01.04.1977 30.04.1985 referent spisov 1.9.1977 starší referent
TICHÁ Zdenka 180211 01.12.1975 30.11.1988 referent spisov 1.12.1979 starší referent

Operatívna skupina Vnútorného oddelenia

Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ANTALÍK Imrich 192447 01.06.1988 30.11.1988 starší referent
BAJCÁROVÁ Mária 119558 01.10.1980 31.12.1986 referent
DAIT Karol 119672 01.01.1975 31.05.1988 starší referent
DREISIGOVÁ Libuša 119689 01.01.1975 30.09.1980 referent
GAJDOŠ Štefan 119739 01.01.1975 28.02.1977 starší referent
KROŠLÁK Štefan 119991 01.01.1975 28.02.1975 referent
KUSALÍKOVÁ Margita 192825 01.02.1987 30.11.1988 referent
PIKÁLY Štefan 120232 01.07.1975 31.12.1988 referent 1.6.1979 starší referent
POKUSOVÁ Zdenka 192124 01.06.1985 30.11.1988 referent
ŠKOREC Štefan 156780 01.03.1977 30.11.1988 referent