Organizačná štruktúra 1975 - 1989

Oddelenia ŠtB v okresoch

Skupiny ŠtB v okresoch

Vysunuté pracovisko