Objektové zväzky

Na základe §19 Zákona č.553/2002 Z. z. o pamäti národa Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. spravy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy ZNB.

Prehľad objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo zväzku, názov – pôvodný názov pod ktorým bol daný zväzok zavedený a evidovaný príslušným odborom I. správy, krycí názov zväzku (v prípade, že bol uvedený), rok registrácie a archivovania zväzku, a stručný prehľad obsahu jednotlivých zväzkov. V prípade, že kolónka "ukončenie" neobsahuje časový údaj, zväzok nebol k 15.2.1990 (zrušenie ŠtB) ukončený.

V objektových zväzkoch I. správy Štátna bezpečnosť zhromažďovala informácie na zahraničné inštitúcie (politické strany, štátne úrady, armádne centrá, vedecké inštitúcie, firmy, rôzne emigrantské a cirkevné organizácie atď.) alebo na osoby, ktoré boli zdrojom hľadaných informácií. Zmyslom bol operatívny prienik agentúrnej siete komunistickej rozviedky do týchto objektov s cieľom získať materiál a informácie v rámci stanovených úloh. Objektový zväzok sa skladal z hlavného zväzku a tematických a osobných podzväzkov. V prvej etape projektu zverejnenia popisu agendy I. správy sú zverejnené údaje k hlavným zväzkom.


« predchádzajúca 54 55 nasledujúca »

« predchádzajúca 54 55 nasledujúca »

na začiatok