Objektové zväzky

Na základe §19 Zákona č.553/2002 Z. z. o pamäti národa Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. spravy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy ZNB.

Prehľad objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo zväzku, názov – pôvodný názov pod ktorým bol daný zväzok zavedený a evidovaný príslušným odborom I. správy, krycí názov zväzku (v prípade, že bol uvedený), rok registrácie a archivovania zväzku, a stručný prehľad obsahu jednotlivých zväzkov. V prípade, že kolónka "ukončenie" neobsahuje časový údaj, zväzok nebol k 15.2.1990 (zrušenie ŠtB) ukončený.

V objektových zväzkoch I. správy Štátna bezpečnosť zhromažďovala informácie na zahraničné inštitúcie (politické strany, štátne úrady, armádne centrá, vedecké inštitúcie, firmy, rôzne emigrantské a cirkevné organizácie atď.) alebo na osoby, ktoré boli zdrojom hľadaných informácií. Zmyslom bol operatívny prienik agentúrnej siete komunistickej rozviedky do týchto objektov s cieľom získať materiál a informácie v rámci stanovených úloh. Objektový zväzok sa skladal z hlavného zväzku a tematických a osobných podzväzkov. V prvej etape projektu zverejnenia popisu agendy I. správy sú zverejnené údaje k hlavným zväzkom.


« predchádzajúca 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 nasledujúca »

registračné číslonázovkrycí názovdátum registrácieukončeniepopis
12775Nippon Electric Company - NEC1978Základné poznatky k objektu, plány rozpracovania
12776Objektový zväzok (74. odbor)1978Plány práce a vyhodnotenie, Prehľad základných záujmových oblastí národného hospodárstva ČSSR na úseku vedekotechnických informácií, prehľad výjazdov agentúry, Rozbor operatívnej situácie v oblasti vývoja a výskumu v rámci Stredoslovenského kraja, previerky väzieb podnikov na objekty VTR v kapitalistických štátoch, pracovné výsledky po línii VTR
12779Štefan19791981Operatívna akcia v spolupráci s bulharskou VTR - prienik do výpočtového strediska
12782Department of Defense19781981Plán rozpracovania objektu, zvodka a memorandum k objektu
12783Department of Energy1978Plán rozpracovania objektu, zvodka a memorandum k objektu, ďalšie poznatky k objektu
12787ČSAV19791988Záznamy z rokovania s predstaviteľmi ČSAV
12788Kraftwerk Union AG19791988Plány rozpracovania objektu a ich vyhodnotenia, zvodky k objektu, organizačné schémy, Správa k firme KWU
12790Grumman Aerospace19791981Plán rozpracovania objektu, zvodka a menorandum k objektu
12791Dow Chemical1979Stav rozpracovania objektu, plány rozpracovania objektu, zvodka a memorandum k objektu, pokus o podchod do objektu - akcia VORA
12792IBM1979Plány rozpracovania objektu, memorandum, svodka, stav rozpracovania objektu (1989), organizačná štruktúra
12793Westinghouse1979Westinghouse Electric Corporation - plány rozpracovania
12795Zahraničná služba USA19791985Správy o centre USA pre obchod s Východom vo Viedni, poznatky k osobám, úlohy k USA po línii 47. odboru, plán prieniku do objektu
12806Peking19791983Iba osobné registre, zoznam dokumentov, podzväzkov, skartovacie protokoly
12807Tokio19791983Iba osobné registre, zoznam dokumentov, podzväzkov, skartovacie protokoly
12809Bejrút19791983Iba osobné registre, zoznam dokumentov, podzväzkov
12813Nájdené a získané zahraničné doklady1979Iba zoznam dokumentov, podzväzkov, skartovacie protokoly
12815GŘ ChemopetrolPetrol19791986Plán rozpracovania, zoznam centrálne posudzovaných stavieb
12822Orbit / CIA-Erópa19791989Poznatky k niekoľkým osobám
128261979Protokoly o skratovaných krycích občianskych preukazoch
12831USA v Iraku19791987Postavenie a činnosť USA v Iraku, poznatky k osobám

« predchádzajúca 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 nasledujúca »

na začiatok