Objektové zväzky

Na základe §19 Zákona č.553/2002 Z. z. o pamäti národa Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. spravy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy ZNB.

Prehľad objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo zväzku, názov – pôvodný názov pod ktorým bol daný zväzok zavedený a evidovaný príslušným odborom I. správy, krycí názov zväzku (v prípade, že bol uvedený), rok registrácie a archivovania zväzku, a stručný prehľad obsahu jednotlivých zväzkov. V prípade, že kolónka "ukončenie" neobsahuje časový údaj, zväzok nebol k 15.2.1990 (zrušenie ŠtB) ukončený.

V objektových zväzkoch I. správy Štátna bezpečnosť zhromažďovala informácie na zahraničné inštitúcie (politické strany, štátne úrady, armádne centrá, vedecké inštitúcie, firmy, rôzne emigrantské a cirkevné organizácie atď.) alebo na osoby, ktoré boli zdrojom hľadaných informácií. Zmyslom bol operatívny prienik agentúrnej siete komunistickej rozviedky do týchto objektov s cieľom získať materiál a informácie v rámci stanovených úloh. Objektový zväzok sa skladal z hlavného zväzku a tematických a osobných podzväzkov. V prvej etape projektu zverejnenia popisu agendy I. správy sú zverejnené údaje k hlavným zväzkom.


« predchádzajúca 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 nasledujúca »

registračné číslonázovkrycí názovdátum registrácieukončeniepopis
12683Amur19771981Zväzok na bývalého príslušníka I. správy prepusteného pre pravicové postoje v rokoch 1968-69
12685Operatívna korešpondencia1977Iba zoznam dokumentov, podzväzkov, skartovacie protokoly
12686Synonym19771982Plány o aktívnom opatrení proti KBSE
12687Čína1977Iba osobné registre, zoznam dokumentov, podzväzkov, skartovacie protokoly
12688Bald19771981Zväzok na bývalého príslušníka I. správy
12705BASF19771982Informácie o spolupráci čs. podnikov s firmou BASF
12706LURGI19771982Základné poznatky k objektu
12707VKLAD19771979Korešpondencia, zoznam dokumentov a skartovacie protokoly
12709LIPKA1977Prevod budovy do správy I. správy, plány a dokumentácia k prestavbe
12710Odzbrojenie19781983Konferencia Socialistickej internacionály o odzbrojení, príprava krajín NATO na zasadnutie OSN o odzbrojení, nezhody v Socialistickej internacionále, plány SPO a Socialistickej internacionály v ideologickom pôsobení na socialistické štáty
12712Kanada19781984Objekty a typy na spolupracovníkov (emigranti, Kanaďania)
12713Grécke ministerstvo koordinacií a plánovania19781984Grécki občania pracujúci v EHS, pracovníci gr. ministerstiev spolupracujúci s EHS
12714Agentúrno-operatívne prostredie na CypreAgentúrno-operatívne prostredie na Cypre19781983Miesta vhodné pre agentúrno-operatívnu činnosť na Cypre, pasová a vízová agenda Cypru, nariadenia ortodoxnej cirkvi (manželstvo, rodina, rozvod), zahraničná turistika na Cypre a jej perspektívy
12715Vojenské základne krajín NATO (Cyprus)Vojenské základne krajín NATO (Cyprus)19781983Zoznam Cyperčanov pracujúcich na vojenskej základni Akrotiri, poznatky k britským základniam
12716Prezidentská kancelária a cypertské MZVPrezidentská kancelária a cypertské MZV19781983Zvodky k prezidentskej kancelárii
12717Odbor NATO na gréckom MZVOdbor NATO na gréckom MZV19781984Osoby a objekty NATO v Grécku, vzťahy Grécka a NATO, Správa o vojenských objektoch na Kréte, zoznam pracovníkov gr. MZV zaoberajúcich sa NATO, grécka armáda, štatút gr. MZV, plán rozpracovania objektov NATO v Grécku
12718Elektronika19781988Informácia o polovodičových materiáloch II-V, požiadavka na získanie počítačových materiálov
12720VÚST A.S.Popova19781987Žiadosť o podklady k splupráci 74. odboru a VÚST
12721ČKD závod Polovodiče19781985Základné poznatky k inštitúcii
12722Tesla Piešťany19781987Zaistenie kontrarozviednej ochrany materiálov predaných k odbornej expertíze

« predchádzajúca 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 nasledujúca »

na začiatok