Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Bánovce nad Bebravou

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obcepočet domovpočet obyvateľovpočet osôb v Súpise Židov
Bánovce nad Bebravou5253569465
Biskupice583155
Bobot1206280
Bobotská Lehota573450
Borčany512950
Bošianska Neporadza1045450
Brezolupy773670
Chudá Lehota452340
Čierna Lehota1455686
Cimenná231260
Čuklasovce472922
Dežerice1737530
Dolné Držkovce663360
Dolné Motešice452290
Dolné Naštice974410
Dolné Ozorovce3424013
Dubnička391940
Dubodiel1989535
Dvorec743560
Farkaška321770
Haláčovce773930
Horňany1115197
Horné Držkovce362010
Horné Motešice1317421
Horné Naštice1014970
Horné Ozorovce853785
Jastrabie1989840
Kostolné Mitice422080
Krásna Ves1696910
Kšinná26213250
Látkovce7490
Libichava362051
Ľutov523200
Malá Hradná1035740
Malé Chlievany301800
Malé Hoste1205536
Malé Ostratice6844114
Miezgovce1004130
Nedašovce1346372
Omastiná844280
Otrhánky552740
Pečeňany1316895
Peťovka421840
Petrova Lehota863770
Pochabany522430
Podlužany1568970
Pravotice803900
Prusy1265972
Radiša603040
Rožňová Neporadza613470
Rožňové Mitice763410
Ruskovce482830
Rybany30513120
Šipkov1796690
Šišov693650
Slatina nad Bebravou1415570
Slatinka nad Bebravou993643
Svinná22010630
Timoradza1295716
Trebichava1245240
Uhrovec267130016
Uhrovské Podhradie432390
Veľká Hradná1376634
Veľké Chlievany824345
Veľké Hoste1335624
Veľké Ostratice1034834
Vysočany462460
Závada1085940
Zemianske Mitice622700
Žitná1034819
Zlatníky21910760

Výber okresu


Interaktívna mapa vyžaduje Adobe Flash Player a povolený javascript v prehliadači.

Copyright © Ústav pamäti národa 2006-2018, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 30.01.2007)