Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Lovinobaňa

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obcepočet domovpočet obyvateľovpočet osôb v Súpise Židov
Ábelová2038620
Breznička1054032
Budiná27313670
Bystrička662402
České Brezovo20711377
Cinobaňa393260012
Divín331183610
Dobroč33218240
Gregorova Vieska452010
Hrabovo1295950
Hradište1899240
Kalinovo282132916
Kotmanová1747880
Krná955023
Lehôtka944050
Lentvora582240
Lovinobaňa220102114
Ľuboreč1435794
Ľupoč1024390
Madačka1155180
Málinec128076558
Mašková944420
Mládzovo582510
Mýtna22711703
Nedelište712970
Ozdín863790
Píla1377180
Podkriváň30518029
Podrečany653460
Polichno1235280
Poltár324169726
Praha682920
Rovňany673350
Ružiná1386833
Slaná Lehota572360
Stará Halič1677423
Točnica693760
Tomášovce2119735
Tuhár1166424
Turičky602030
Uderiná783157
Uhorské2028868
Veľká Ves1064510
Vidiná1276660
Zelené1004055
nezaradené5

Výber okresu


Interaktívna mapa vyžaduje Adobe Flash Player a povolený javascript v prehliadači.

Copyright © Ústav pamäti národa 2006-2019, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 30.01.2007)