Vyhlásenie súťaže o esej na tému pádu komunizmu v Poľsku

Pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku, vyhlasuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa súťaž v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy“. Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o históriu. Jej cieľom je šírenie informovanosti o Poľskej republike a jej histórii medzi mládežou, propagácia demokracie a prehlbovanie poľsko-slovenského priateľstva. Súťaž okrem Ústavu pamäti národa podporili aj partnerské inštitúcie, ako Európska sieť Pamäť a Solidarita, Európske centrum Solidarity, Poľský inštitút v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Inštitút pamäti národa vo Varšave.

Propozície súťaže:

Téma
Esej by mala byť na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy“ zameraná na poľsko-slovenské kontakty predstaviteľov vtedajšej opozície, porovnanie pádu komunizmu v Poľsku a na Slovensku, na úlohu osobností, akými boli Lech Wałęsa, bl. pápež Ján Pavol II. a ďalší, alebo činnosť hnutia „Solidarita“ v 80-tych rokoch v Poľsku.

Termíny
Začiatok súťaže: január 2014
Prijímanie prác a ich vstupná selekcia učiteľmi stredných škôl: do 30. apríla 2014
Vyhlásenie výsledkov: jún 2014 (počas vedeckej konferencie)

Forma a rozsah eseje
Esej musí byť napísaná vo formáte programu WORD, v rozsahu do 10 strán veľkosti A4, s okrajmi 2,5 cm, riadkovaním 1,5, veľkosťou písma 12, typom písma Times New Roman. Súťažné práce musia byť súťažiacimi na ÚPN doručené v elektronickej podobe do 30. apríla 2014 na adresu sekretariat@upn.gov.sk s priloženými údajmi o autorovi, veku, navštevovanej škole a kontaktných údajoch.

Ceny pre víťazov:
1. miesto - „Po stopách Solidarity“ (pobyt v mestách Gdansk, Gdynia, Sopot) a vydanie
fragmentu eseje;
2. miesto - pobyt vo Varšave, ročný kurz poľského jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave (alebo knižné publikácie);
3. miesto - pobyt v Krakove.

Vytlačiť