Protikomunistický odboj a disent

Komunistický režim na Slovensku (1948 – 1989) » Protikomunistický odboj a disent

Aktivity proti komunistickému režimu zaraďujeme do tzv. tretieho odboja za slobodu a demokraciu. Jeho aktéri sa aktivizovali doma i v emigrácii. Počas normalizácie sa ťažisko opozičných aktivít na Slovensku sústredilo v tzv. tajnej cirkvi (tajní biskupi a kňazi, tajné rehole a režimom nekontrolované teologické vzdelávanie). Vyvrcholením aktivít boli podpisové akcie za demokratizáciu života, cirkevné púte s politickým podtónom a najmä zhromaždenie 25. marca 1988 v Bratislave za občianske a náboženské práva (Sviečková manifestácia). Opozičné aktivity vyvrcholili pred novembrom 1989 aktivitami zoskupenia prodemokratických aktivistov na Slovensku - tzv. Bratislavskej päťky. V českých krajinách sa opozičné aktivity sústredili okolo organizácií občianskeho disentu ako Charta 77, Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, Hnutie za občiansku slobodu, Helsinský výbor.

Foto: Ján Motulko

MOTULKO JÁN

Životnou láskou Jána Motulka sa stala najmä literatúra. Tento významný slovenský básnik a prozaik sa v období po roku 1948 na istý čas publikačne odmlčal, tvoriť však nikdy neprestal. Diela napísané v období neslobody boli vydané neskôr po revolúcii. Vo svojej výpovedi otvorene hovorí o praktikách Štátnej bezpečnosti a o jeho vlastných skúsenostiach z vyšetrovania.

Vytlačiť