Oceňovanie osobností predsedom SpR ÚPN

Oceňovanie je udelené osobnostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v boji za obnovu slobody a demokracie v rokoch neslobody a komunistickej totalitnej moci 1939–1989.

A) Cena Ústavu pamäti národa

17. 11. 2013 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Rudolf Dobiáš

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
kolektív osobností z radov zakladateľov, rektorov, kňazov a podporovateľov z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

25. 03. 2014 - Bratislava, Spomienka na Sviečkovú manifestáciu s ocenením pre kardinála Korca

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Ján Chryzostom Korec

16. 11. 2014 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Ján Vecan

Za prínos pre zachovanie pamäti národa
Ján Šimulčík

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Don Anton Hlinka

15. 11. 2015 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Anton Selecký

Za prínos pre zachovanie pamäti národa
Ivica Kúšiková

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Dušan Tóth

B) Ďakovný list a pamätná medaila Ústavu pamäti národa

28. 05. 2015 - Poprad

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Miloslav Adamjak
Ondrej Bartko
Alžbeta Bileková
Juraj Jarab
Sr. Jana Anna Lapšanská
Karol Maník
Ondrej Martinko
Emil Melioris
Štefan Novák
Michal Slivka
Margita Smatanová
Jozef Tekeli

14. 06. 2015 - Varšava, Inštitút pamäti národa

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa zúčastnil osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave. Pri tejto príležitosti Ondrej Krajňák odovzdal predsedovi IPN Lukaszovi Kamińskemu Pamätnú medailu ÚPN za odpor proti komunizmu a ďakovný list za úsilie pri zachovávaní pamäte národa.

14. 09. 2015 - Sparkill, New York, USA

V meste Sparkill v štáte New York 14. septembra 2015 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rámci svojej pracovnej cesty do USA ocenil ďakovným listom a Pamätnou medailou za odpor proti totalitnému režimu osobnosť svetového mena, dokumentaristu a kňaza žijúceho v USA Juraja Töröka.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal v New Yorku v priestoroch Bohemian National Hall ďakovný list a pamätnú medailu za odpor proti totalitnému režimu výtvarníkovi a emigrantovi Gabrielovi Levickému.

24. 09. 2015 - Bratislava, premiéra filmu „Stopy v snehu"

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ocenil ďakovnými listami a Pamätnými medailami ÚPN za odpor proti totalite nielen hlavných protagonistov filmu Branislava Borovského, Alojza Gabaja, P. Tomáša Konca, ale aj ďalších „pašerákov" literatúry, medzi ktorými boli Peter Žaloudek, Stanislaw Lugowski, Albín Maslaňák, Mons. Ladislav Stromček, František Petráš in memoriam, prof. Vilém Prečan, Jiřina Šiklová, Suzanne Ferinová, ale aj riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Andrzej Jagodzinski.

6. 11. 2015 - Bratislava, knižný veľtrh Bibliotéka

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal prof. Stefanovi Karnerovi počas prezentacie jeho knihy STOJ Pamätnú medailu a Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN za jeho prínos k zachovaniu pamäte národa na obdobie neslobody.

15. 11. 2015 - Bratislava, Festival slobody

Odovzdaných bolo 11 pamätných medailí a ďakovných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na tresty odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov. Ocenenými boli Božena Hoštáková, František Kalafut, plk.v.v. František Martoš, Martin Janec, Štefan Mordel, Jozef Nemlaha, Ľudmila Pavlíková, Ivan Polanský, Ladislav Záborský, Ján Zeman a Margita Zimanová.

C) Pamätný list predsedu Ústavu pamäti národa

17. 11. 2013 - Bratislava, Festival slobody

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Juraj Anoškin
Zuzana Bacigalová
Jaroslav Fabok
Martin Hagara
Teodor Hlaváč
Július Homola
Ján Janok
František Kľuska
Marián Kolník
Dana Kšinanová
Ernest Macák
Imrich Mráz
Milan Píka
Anton Srholec
Svätopluk Šablatúra
Miroslav Šimko
Jozef Šimončič
Arpád Tarnóczy
Anton Tomík
Hedviga Velická
Eugénia Vyskočilová

16. 11. 2014 - Bratislava, Festival slobody

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácie z politických dôvodov.

František Belica
Ján Budaj
Ján Brichta
Adam Droppa
Ailsa Domanová
Anna Greňová
Milan Kňažko
František Kormúth
Alojz Lenkavský
Františka Muziková
Emil Scholtz
Ľudovít Terebeši
Vladimír Vizváry

Vytlačiť