KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: TS)

Vedená: od 08.06.1954 do 01.12.1960, Registračné čísla: 1 až 5980, Počet strán: 604

Vyhľadaná osoba: Devinský Ferdinand, registračné číslo: 1287

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

132

Počet strán: 604 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2019, Všetky práva vyhradené.