KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)

Vedená: od 22.11.1977 do 03.07.1978, Registračné čísla: 20981 až 21970, Počet strán: 102

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 102 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2017, Všetky práva vyhradené.