KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)

Vedená: od 07.06.1971 do 24.07.1972, Registračné čísla: 11991 až 12970, Počet strán: 103

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 103 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2016, Všetky práva vyhradené.