KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: I)

Vedená: od 02.12.1958 do 12.04.1959, Registračné čísla: 1971 až 5800, Počet strán: 102

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 102 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.