KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: I)

Vedená: od 23.04.1958 do 01.12.1958, Registračné čísla: 981 až 1970, Počet strán: 103

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 103 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.