KS ZNB - Správa ŠtB Banská Bystrica (Séria: II)

Vedená: od 01.01.1962 do , Registračné čísla: 3001 až 4000, Počet strán: 105

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 105 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2016, Všetky práva vyhradené.