KS ZNB - Správa ŠtB Banská Bystrica (Séria: I)

Vedená: od 20.02.1967 do 12.02.1963, Registračné čísla: 1 až 1000, Počet strán: 105

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 105 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.