KS ZNB - Správa ŠtB Košice (Séria: I)

Vedená: od 29.10.1982 do 22.06.1983, Registračné čísla: 15781 až 16270, Počet strán: 54

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 54 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.