KS ZNB - Správa ŠtB Košice (Séria: I)

Vedená: od 19.07.1979 do 24.03.1981, Registračné čísla: 13781 až 14770, Počet strán: 104

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 104 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.