KS ZNB - Správa ŠtB Košice (Séria: I)

Vedená: od 27.09.1977 do 19.07.1979, Registračné čísla: 12811 až 13780, Počet strán: 102

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 102 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2018, Všetky práva vyhradené.