KS ZNB - Správa ŠtB Košice (Séria: I)

Vedená: od 03.06.1958 do 19.01.1960, Registračné čísla: 1 až 970, Počet strán: 102

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 102 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2019, Všetky práva vyhradené.