II. Správa ZNB (Séria: FS-ZS)

Zdroj: Archív MV ČR

Vedená: od 30.06.1969 do 24.09.1969, Registračné čísla: 961 až 1450, Počet strán: 55

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

1

Počet strán: 55 

Späť na zoznam zväzkov

Copyright © Ústav pamäti národa 2004 - 2019, Všetky práva vyhradené.