Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 53., 27. septembra 1941, Strana 1637

Majiteľ

Podnik/živnosť:Jakub Karmiol
Predmet podnikania:kníhtlačiareň
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:
Obec:Banská Bystrica
Počet domov (v r. 1940)*:1091
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:13045
Okres:Banská Bystrica

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:51913-III-7-41
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2019, Všetky práva vyhradené. (english version)