Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 49., 13. septembra 1941, Strana 1525

Majiteľ

Podnik/živnosť:Friedmann Eugen
Predmet podnikania:obchod s miešaným tovarom
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:číslo 50
Obec:Gromoš
Počet domov (v r. 1940)*:112
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:645
Okres:Stará Ľubovňa

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:51.489-III-3 a-1941
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2018, Všetky práva vyhradené. (english version)