Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 49., 13. septembra 1941, Strana 1525

Majiteľ

Podnik/živnosť:Friedmann Henrich
Predmet podnikania:obchod s miešaným tovarom
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:číslo 21
Obec:Šambron
Počet domov (v r. 1940)*:177
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:821
Okres:Stará Ľubovňa

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:51.487-III-3a-1941
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2017, Všetky práva vyhradené. (english version)