Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 37., 19. júla 1941, Strana 1136

Majiteľ

Podnik/živnosť:Priesender Juraj
Predmet podnikania:mlátenie obilia
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:
Obec:Horňany
Počet domov (v r. 1940)*:111
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:519
Okres:Bánovce nad Bebravou

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:3639-III-1-40
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2018, Všetky práva vyhradené. (english version)