Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 27, 7. júna 1941, Strana 875

Majiteľ

Podnik/živnosť:Geiringer Bedrich
Predmet podnikania:mäsiarstvo
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:
Obec:Stupava
Počet domov (v r. 1940)*:641
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:3714
Okres:Bratislava okolie

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:24478-III-c-1940
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2019, Všetky práva vyhradené. (english version)