Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 14, 22. marca 1941, Strana 489

Majiteľ

Podnik/živnosť:Bocher Michal
Predmet podnikania:širačník
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:číslo 48
Obec:Malacky
Počet domov (v r. 1940)*:1302
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:7282
Okres:Malacky

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:4.336-III-4-1940
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2019, Všetky práva vyhradené. (english version)