Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 9, 22. februára 1941, Strana 298

Majiteľ

Podnik/živnosť:Johana Geiringerová
Predmet podnikania:výroba bielizne
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:Horné Bašty
Obec:Trnava
Počet domov (v r. 1940)*:2736
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:25819
Okres:Trnava

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:4462-III-1940
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Copyright © Ústav pamäti národa 2005-2019, Všetky práva vyhradené. (english version)