Funkcionári KSČ a KSS

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania: zjazdy

Nájdených záznamov: 12

priezviskomenofunkciazjazd
LITVAJIvančlen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSSzjazd KSS 1986
LITVAJIvankandidát ÚV KSSzjazd KSS 1966
LITVAJOVÁElenačlen ÚV KSSzjazd KSS 1986
LITVAJOVÁElenačlen predsedníctva ÚV KSSzjazd KSS 1986
LITVAJOVÁElenačlen ÚV KSSzjazd KSS 1981
LITVAJOVÁElenačlen predsedníctva ÚV KSSzjazd KSS 1981
LITVAJOVÁElenačlen ÚV KSSzjazd KSS 1976
LITVAJOVÁElenačlen predsedníctva ÚV KSSzjazd KSS 1976
LITVAJOVÁElenačlen ÚV KSSzjazd KSS 1971
LITVAJOVÁElenačlen predsedníctva ÚV KSSzjazd KSS 1971
LITVAJOVÁElenakandidát ÚV KSČXII. zjazd KSČ 1962
LITVAJOVÁElenačlen ÚV KSČXI.zjazd KSČ 1958

Výsledky vyhľadávania: plenárne zasadnutia

Nájdených záznamov: 202

Vyhľadaná osoba sa zúčastnila na plenárnych zasadnutiach v rokoch 1945 – 1968

priezviskomenozasadnutie pléna
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.04.1981)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.06.1981)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.11.1981)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.12.1981)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1982)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1982)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.09.1983)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1983)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1984)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.10.1984)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1984)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.06.1985)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1985)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.-31.03.1987)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.12.1988)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1976)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.04.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.09.1976)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.05.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.11.1976)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.06.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.11.1976)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.10.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1977)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.05.1977)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.12.1989)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.03.1978)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.12.1978)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1979)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.12.1979)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.04.1980)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.10.1980)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.06.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.02.1958)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.08.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.09.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.-20.11.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.03.1969)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.04.1969)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.-03.06.1969)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.10.1969)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.-06.02.1970)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.07.1970)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.09.1961)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.12.1970)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.01.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.02.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.11.1962)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.04.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1962)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.07.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.01.1963)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.09.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.04.1963)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.12.1971)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.06.1963)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.09.1963)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.02.1972)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1963)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1972)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.11.1972)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.03.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.05.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.12.1972)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.06.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.02.1973)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.09.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.07.1973)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1964)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1973)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.01.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.05.1974)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.02.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.-04.12.1974)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.01.1975)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (29.04.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1975)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.09.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1975)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1965)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.02.1966)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1966)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.06.1966)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.09.1966)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.12.1966)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.02.1967)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.-26.05.1967)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.09.1967)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.01.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.04.1968)
LITVAJIvanPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-24.05.1968)
LITVAJVladimírPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968)
LITVAJOVÁ(bez mena)Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.05.1971)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.03.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.04.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.06.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.11.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.12.1981)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1982)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1982)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.09.1983)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1983)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1984)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.10.1984)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1984)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.06.1985)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1985)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.02.1986)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.03.1986)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.05.1986)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.06.1986)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1986)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.-31.03.1987)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.01.1988)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.04.1988)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.10.1988)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.10.1988)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.12.1988)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.04.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.09.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.05.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.11.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.06.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.11.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.10.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1977)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.05.1977)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.12.1989)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.03.1978)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.12.1978)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1979)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.12.1979)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.04.1980)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.10.1980)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.-10.01.1958)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.07.1958)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.10.1958)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.12.1958)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.03.1959)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (07.-08.05.1959)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.03.1960)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1960)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-.07.10.1960)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.02.1961)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.09.1961)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.07.1970)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-16.12.1961)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.03.1962)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.12.1970)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.-21.07.1962)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.01.1971)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.09.1962)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.11.1962)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1962)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.07.1971)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.01.1963)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.09.1971)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.04.1963)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.12.1971)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.06.1963)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.02.1972)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1963)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1972)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1964)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.11.1972)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.12.1972)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.06.1964)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.02.1973)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.09.1964)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.07.1973)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1964)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1973)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.05.1974)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.02.1965)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.-04.12.1974)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.01.1975)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (29.04.1965)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1975)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.09.1965)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1975)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1965)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.03.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.02.1966)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1976)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1966)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.06.1954)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.10.1954)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.12.1954)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.01.1955)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.02.1955)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.11.1955)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.02.1956)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.07.1956)
LITVAJOVÁElenaPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.12.1956)

Copyright © Ústav pamäti národa 2007-2019, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 29.01.2009)