Funkcionári KSČ a KSS

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania: zjazdy

Nájdených záznamov: 12

priezviskomenofunkciazjazd
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSzjazd KSS 1966
LÖRINCZJúliusčlen predsedníctva ÚV KSSzjazd KSS 1966
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSzjazd KSS 1962
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSzjazd KSS 1958
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSzjazd KSS 1957
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSzjazd KSS 1955
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSČXV. zjazd KSČ 1976
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSČXIV. zjazd KSČ 1971
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSČXIII.zjazd KSČ 1966
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSČXII. zjazd KSČ 1962
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSČXI.zjazd KSČ 1958
LÖRINCZJúliusčlen ÚV KSSX. zjazd KSS 1953

Výsledky vyhľadávania: plenárne zasadnutia

Nájdených záznamov: 93

Vyhľadaná osoba sa zúčastnila na plenárnych zasadnutiach v rokoch 1945 – 1968

priezviskomenozasadnutie pléna
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.11.1955)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.07.1970)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.02.1956)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.12.1970)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.-11.05.1956)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.01.1971)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.07.1956)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.07.1971)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.12.1956)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.09.1971)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.03.1957)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.12.1971)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1957)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.02.1972)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.08.1957)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1972)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.-10.01.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.11.1972)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.02.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.02.1973)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.05.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.07.1973)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.07.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1973)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.10.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.05.1974)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.12.1958)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.-04.12.1974)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.03.1959)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.01.1975)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (07.-08.05.1959)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1975)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.03.1960)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.04.1980)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1960)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-.07.10.1960)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.02.1961)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.09.1961)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-16.12.1961)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.03.1962)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.-21.07.1962)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.09.1962)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.11.1962)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1962)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.01.1963)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.04.1963)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.06.1963)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.09.1963)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1963)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.03.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.05.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.06.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.09.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1964)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.01.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.02.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (29.04.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.09.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1965)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.02.1966)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1966)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.06.1966)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.09.1966)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.12.1966)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.02.1967)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.-26.05.1967)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.09.1967)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-07.04.1950)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.01.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-20.04.1951)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.04.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-26.01.1953)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-24.05.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.06.1953)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.06.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.12.1953)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.08.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.06.1954)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.09.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.10.1954)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.-20.11.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.12.1954)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.01.1955)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.11.1949)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.02.1955)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.03.1969)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.08.1955)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.10.1969)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.10.1955)
LÖRINCZJúliusPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.-06.02.1970)

Copyright © Ústav pamäti národa 2007-2019, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 29.01.2009)