Funkcionári KSČ a KSS

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania: zjazdy

Nájdených záznamov: 11

priezviskomenofunkciazjazd
KODAJJánčlen ÚV KSSMimoriadny zjazd KSS 1968
KODAJSamuelčlen ÚV KSSzjazd KSS 1986
KODAJSamuelčlen ÚV KSSzjazd KSS 1981
KODAJSamuelčlen ÚV KSSzjazd KSS 1976
KODAJSamuelčlen ÚV KSSzjazd KSS 1971
KODAJSamuelkandidát ÚV KSSzjazd KSS 1966
KODAJSamuelčlen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSSzjazd KSS 1962
KODAJSamuelkandidát ÚV KSSzjazd KSS 1958
KODAJSamuelkandidát ÚV KSSzjazd KSS 1957
KODAJSamuelkandidát ÚV KSČXI.zjazd KSČ 1958
KODAJSamuelčlen ÚV KSSMimoriadny zjazd KSS 1968

Výsledky vyhľadávania: plenárne zasadnutia

Nájdených záznamov: 131

Vyhľadaná osoba sa zúčastnila na plenárnych zasadnutiach v rokoch 1945 – 1968

priezviskomenozasadnutie pléna
KODAJ(bez mena)Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.09.1963)
KODAJ(bez mena)Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.07.1968)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.09.1968)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.-20.11.1968)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.03.1969)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.04.1969)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.05.1969)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.-03.06.1969)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.10.1969)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.-06.02.1970)
KODAJJánPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.07.1970)
KODAJĽudovítPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.05.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.06.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.08.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.10.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.12.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1960)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1972)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-.07.10.1960)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.11.1972)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.02.1961)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.12.1972)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.09.1961)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.02.1973)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-16.12.1961)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.07.1973)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.03.1962)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1973)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.-21.07.1962)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.05.1974)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.09.1962)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.-04.12.1974)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.11.1962)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.01.1975)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1962)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1975)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (08.04.1963)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1975)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (06.06.1963)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.03.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.09.1963)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1963)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.09.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1964)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.11.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.03.1964)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.11.1976)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.06.1964)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1977)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.02.1965)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (24.05.1977)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.03.1978)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.12.1978)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.09.1965)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1979)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1965)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.12.1979)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.02.1966)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.04.1980)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1966)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.10.1980)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.06.1966)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.03.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.09.1966)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (28.12.1966)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.04.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.02.1967)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.06.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.-26.05.1967)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.11.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.09.1967)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.12.1981)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.01.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1982)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.04.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1982)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-24.05.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.09.1983)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (20.06.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1983)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1984)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (25.08.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.10.1984)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1984)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.09.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.06.1985)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1985)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.-20.11.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.02.1986)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.03.1986)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.05.1986)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (26.06.1986)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.03.1969)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1986)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (30.-31.03.1987)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.04.1969)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (12.01.1988)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.04.1988)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.05.1969)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.10.1988)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (17.10.1988)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.-03.06.1969)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (19.12.1988)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.04.1989)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (02.10.1969)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.-06.02.1970)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.08.1957)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.-10.01.1958)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (18.12.1970)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (14.05.1958)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.01.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.07.1958)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (09.02.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.10.1958)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (27.04.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (05.12.1958)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (15.07.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.03.1959)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.09.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (07.-08.05.1959)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (01.12.1971)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.03.1960)
KODAJSamuelPlenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.02.1972)

Copyright © Ústav pamäti národa 2007-2019, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 29.01.2009)