Aktuality

26.03.2015

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si ÚPN v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, ďalšími organizátormi a širokou verejnosťou pripomenuli 27. výročie jej konania v Bratislave.

26.03.2015

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo 18. marca 2015 divadelnú hru pod názvom „Boží vták", ktorú naštudovali pod taktovkou režiséra Viktora Kollára. Na predstavení sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so zamestnancami ÚPN.

25.03.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 24. marca 2015 prijal na pôde ústavu mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku J. Ex. Margaritu Ganevu. Počas vzájomného rozhovoru prerokovali možnosti spolupráce ÚPN s partnerskou inštitúciou v Bulharsku, ale aj so zastupiteľským úradom v Bratislave.

24.03.2015

V rámci týždňa zápasu za ľudské práva Vás Fórum kresťanských inštitúcií a partneri pozývajú 24. marca 2015 na Sviečkovú manifestáciu, ktorou si pripomenú udalosti z 25. marca 1988.

23.03.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. februára 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Slováci v gulagoch. Diskutovali publicista a prozaik Ing. Peter Juščák a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa, diskusiu moderoval PhDr. Martin Lacko, PhD. Pozrite si videozáznam.

23.03.2015

Dvadsiaty piaty marec 1988 bol dňom, ktorý sa do histórie našej krajiny zapísal ako deň radikálneho odporu proti komunistickému režimu v Československu, ktorý zo spoločnosti vytlačil všetko, čo sa priečilo a odporovalo tomuto extrémnemu politickému systému. Kruté stanoviská a aktivity ľudí podporujúcich komunistickú ideológiu viedli k prísnej cenzúre, zatváraniu reholí, stíhaniu kňazov a prenasledovaniu Katolíckej cirkvi.

16.03.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Posol nádeje - Ján Pavol II a Slovensko

16.03.2015

Dňa 17.3.2015 v čase 9:00 - 12:00 bude študovňa archívu ÚPN uzatvorená.

12.03.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu RETRIBÚCIA NA SLOVENSKÝ SPÔSOB.

05.03.2015

Medzi významné, no dnes zabúdané historické udalosti, patrí aj tzv. Malá vojna z marca 1939, keď 40-tisícová maďarská armáda po predchádzajúcej okupácii Podkarpatskej Rusi obsadila aj územie dvoch najvýchodnejších okresov Slovenského štátu - Sobrance a Snina. Na obranu svojej vlasti sa vtedy postavili tisíce slovenských vojakov i dobrovoľníkov.

Kalendárium