Aktuality

19.01.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Masaker v Kľakovskej doline.

14.01.2015

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na premiéru dokumentárneho filmu ZIMOMRIAVKY.

19.12.2014

Prajem vám pokojné Vianočné sviatky a šťastný nový rok.

Ondrej Krajňák
predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

17.12.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňoch 15.12.2014 - 6.1.2014 uzatvorená.

17.12.2014

Dňa 17. decembra 2014 podpísali Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Zdeněk Hazdra, riaditeľ ÚSTR a Světlana Ptáčníková, riaditeľka ABS realizačnú zmluvu č. 2 medzi ÚPN a ÚSTR a ABS, ktorá nadväzuje na zmluvu o spolupráci medzi ÚPN, ÚSTR a ABS z roku 2008. V súvislosti s touto zmluvou o spolupráci bola ešte v roku 2008 podpísaná realizačná zmluva č.1. Týkala sa materiálov, ktoré sa nenachádzali v ABS a ktoré práve založený ÚSTR a ABS v tom čase potrebovali pre úspešné pokračovanie v kompletizácii preberaných materiálov. V Archíve UPN sa nachádzali.

17.12.2014

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpil k postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V priebehu posledných rokov zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia správ ŠtB Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB Bratislava v rokoch 1966 až 1971.

16.12.2014

Ústav pamäti národa z dôvodu zmeny organizácie správy registratúry ruší súčasné pracovisko podateľne ÚPN na prízemí budovy Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR na Námestí slobody č. 6 a od 16. decembra 2014 zabezpečuje jej činnosť prostredníctvom vytvoreného pracoviska na sekretariáte predsedu SpR ÚPN na 8. poschodí č. dverí 820 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

08.12.2014

Ústav pamäti národa v spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove pripravil pre učitel'ov a žiakov základných a stredných škôl prešovského kraja vzdelávací seminár k 25. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom ,,November 89 - ako a prečo".

08.12.2014

V Nálepkove sa 27. novembra 2014 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a odborní pracovníci ÚPN Marián Gula a Stanislav Labjak zúčastnili otvorenia výstavy nesúcej názov „Spišské exody – XI. Nevyženieš".

08.12.2014

Ústav pamäti národa po prvýkrát v rámci nedávno ukončeného Festivalu slobody 2014 v Bratislave usporiadal v závere mesiaca november medzinárodné filmové prehliadky aj v mestách Nitra, Ružomberok a Košice.

Kalendárium