English version

Aktuality

07.07. 2014

Prezentácia zborníka z konferencie k cyrilometodskému jubileu

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda.


04.07. 2014

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňoch 7. - 25. júla 2014 a 18. - 31. augusta 2014 uzatvorená.


25.06. 2014

Združenie Eustory s ÚPN v Bratislave vyhodnotili súťaž študentov o I. sv. vojne

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.


24.06. 2014

Spomienka na protikomunistickú vzburu v Levoči

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 23. júna 2014 zúčastnil na pietnej spomienke pri príležitosti 65. výročia protikomunistickej vzbury v Levoči. Krajňák spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, miestneho dekana Mons. Františka Dlugoša, zástupcami organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a ďalšími hosťami za účasti obyvateľov sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v miestnom farskom chráme sv. Jakuba, po ktorej položili vence a kytice k pamätnej tabuli venovanej udalostiam spojeným s Levočskou vzburou.


19.06. 2014

Prezident republiky Andrej Kiska si uctil obete komunistickej totality v Devíne

Súčasťou programu inaugurácie novozvoleného prezidenta republiky Andreja Kisku 15. júna 2014 bola aj návšteva Devína, kde si uctil pamiatku obetí totality.


19.06. 2014

Pietne spomienky na zakladateľa ÚPN Jána Langoša v Bratislave a Banskej Bystrici

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.


19.06. 2014

Odhalenie busty generálovi Štefanovi Jurechovi v Bošáci

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.


19.06. 2014

Otvorenie výstavy o ''Železnej opone'' v rakúskom Kittsee

V priestoroch historického zámku v Rakúskej obci Kittsee sa 11. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Grenzfälle als vor Kittsee der Vorhang fiel (Hraničné prípady - ako pred Kittsee spadla opona).“, ktorá bola zorganizovaná ako súčasť podujatí v rámci Kultúrneho leta Kittsee 2014.


22.05. 2014

Medzinárodná spoločensko-vzdelávacia kampaň ''Freedom Express''

Gdansk – Varšava – Budapešť – Temešvár – Šopron – Bratislava – Praha – Berlín
Expres slobody organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita je nadnárodný projekt navrhnutý ako pripomenutie revolúcií roku 1989 obyvateľom Európy žijúcim na oboch stranách bývalej Železnej opony. Zámerom projektu je umožniť skupine mladých ľudí prísť do kontaktu s „žijúcimi dejinami“ roku 1989 – miestami a aktérmi transformácie v strednej a východnej Európe.


11.04. 2014

1989 - rok zmeny. Vedecká konferencia

25. výročie Novembra 1989 poskytuje vhodnú príležitosť analyzovať procesy, ktoré v roku 1989 bezprostredne viedli k pádu totalitného komunistického režimu, samotný priebeh jeho pádu ako aj dôsledky, ktoré so sebou táto historická udalosť priniesla. Sprístupnenie mnohých archívnych fondov, publikovanie viacerých spomienok aktérov a živá spoločenská diskusia umožňujú hlbšie analyzovať prelomové udalosti, doplniť mozaiku známych udalostí a ponúknuť rôzne interpretácie procesu, ktorý priniesol návrat demokracie na Slovensko aj do ďalších štátov strednej a východnej Európy.


NAJ.sk