Aktuality

27.08.2015

Až do dnešných dní nebola na internete verejnosti prístupná tzv. Správa Wetzlera a Vrbu v slovenskom jazyku tak, ako ju pôvodne spomínaní muži z Trnavy a Topoľčian nadiktovali na konci apríla 1944 v Žiline. Dnes ju publikujeme na našej internetovej stránke.

27.08.2015

Od 16.1.2015 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok a tarifa MHD v Bratislave. Od tohto termínu môžu aj naďalej bezplatne cestovať aj účastníci protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii s trvalým pobytom v SR s tým, že preukazovanie nároku na zľavu im vzniká vlastníctvom bezkontaktnej čipovej karty DPB, a. s.

24.08.2015

Liturgickou slávnosťou vo Farskom kostole sv. Ignáca sa 22. augusta 2015 v Leopoldove začala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených počas komunistického režimu v bývalom Československu.

24.08.2015

Násilný vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalej ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968 a jeho dôsledky si 21. augusta 2015 pripomenuli v Bratislave. Pietnu spomienku pri pamätnej tabuli obetí invázie na budove Univerzity Komenského zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.

21.08.2015

V dňoch 1.7.2015 až 31.8. 2015 budú otváracie hodiny študovne Archívu ÚPN pre verejnosť upravené nasledovne:
pondelok: 8.00 - 13.00
utorok: 8.00 - 13.00
streda: 8.00 - 16.00
štvrtok: 8.00 - 13.00

21.08.2015

V dňoch 1.7.2015 až 31.8. 2015 budú otváracie hodiny podateľne ÚPN pre verejnosť upravené nasledovne:
pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod.

18.08.2015

Ústav pamäti národa v novembri 2015 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky o aktivitách skrytej cirkvi, ako aj priblížiť široké spektrum menej známych alebo úplne neznámych neverejných aktivít všetkých cirkví pôsobiacich na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

14.08.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 24. júna 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985. Diskutovali ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. (predseda Správnej rady ÚPN) a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (ÚPN). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

11.08.2015

Na Orave sa v uplynulý týždeň konali spomienkové akcie venované 50. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka. 7. augusta 2015 do Zákamenného putovali aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby osobne vzdali úctu veľkej osobnosti slovenských a cirkevných dejín biskupovi Jánovi.

04.08.2015

ÚPN prijal ponuku a rozhodol sa vstúpiť do spoločného projektu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, partnerským ÚSTR v Českej republike a Občianskym združením Krásny Spiš. Projekt má názov „Lepšie neskoro, ako nikdy" a jeho cieľom je získanie kópií dokumentov z moskovských archívov NKVD v Rusku a ich následný výskum.

Kalendárium